Từ khóa tìm kiếm: giả nhà sư đi quyên góp cho chùa

"Hiệp sĩ" Bình Dương vạch mặt hai nhà sư giả đi “quyên góp” cho chùa
"Hiệp sĩ" Bình Dương vạch mặt hai nhà sư giả đi “quyên góp” cho chùa

VOV.VN - Các đối tượng thừa nhận mua bộ áo thầy chùa đi bán đồ cúng, kết hợp xin tiền quyên góp.

"Hiệp sĩ" Bình Dương vạch mặt hai nhà sư giả đi “quyên góp” cho chùa

"Hiệp sĩ" Bình Dương vạch mặt hai nhà sư giả đi “quyên góp” cho chùa

VOV.VN - Các đối tượng thừa nhận mua bộ áo thầy chùa đi bán đồ cúng, kết hợp xin tiền quyên góp.