Từ khóa tìm kiếm: giết mổ gia súc gia cầm

Khu giết mổ gia súc tập trung nằm gần nghĩa trang
Khu giết mổ gia súc tập trung nằm gần nghĩa trang

VOV.VN -Sau nhiều năm gián đoạn, dự án Khu giết mổ của thành phố Nha Trang, mới cơ bản xong GPMB. Tuy nhiên, dự án khó thành hiện thực vì gần nghĩa trang

Khu giết mổ gia súc tập trung nằm gần nghĩa trang

Khu giết mổ gia súc tập trung nằm gần nghĩa trang

VOV.VN -Sau nhiều năm gián đoạn, dự án Khu giết mổ của thành phố Nha Trang, mới cơ bản xong GPMB. Tuy nhiên, dự án khó thành hiện thực vì gần nghĩa trang

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

VOV.VN - Bộ NN&PTNN đề nghị quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý.

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

VOV.VN - Bộ NN&PTNN đề nghị quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở giết mổ chưa hợp lý.