Từ khóa tìm kiếm: dấu hiệu muốn kết hôn

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn chưa sẵn sàng kết hôn
Những dấu hiệu chứng tỏ bạn chưa sẵn sàng kết hôn

VOV.VN - Dù rất yêu nửa kia của mình nhưng có thể bạn chưa sẵn sàng kết hôn với người ấy. Nếu có những dấu hiệu dưới đây, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ kỹ về lựa chọn của mình.

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn chưa sẵn sàng kết hôn

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn chưa sẵn sàng kết hôn

VOV.VN - Dù rất yêu nửa kia của mình nhưng có thể bạn chưa sẵn sàng kết hôn với người ấy. Nếu có những dấu hiệu dưới đây, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ kỹ về lựa chọn của mình.