Từ khóa tìm kiếm: kết thúc đột ngột

Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận
Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Giới chuyên gia Mỹ phản ứng trước việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 không đạt được thỏa thuận chung.

Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận

Lý giải việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận

VOV.VN - Giới chuyên gia Mỹ phản ứng trước việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 không đạt được thỏa thuận chung.