Từ khóa tìm kiếm: kiểm tra xe 7 chỗ

Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ
Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

VOV.VN - Khi “khám” chiếc xe, tổ công tác phát hiện có 15 thùng các tông chứa đầy pháo nổ với tổng trọng lượng gần 250 kg.

Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

Kiểm tra xe 7 chỗ, phát hiện 15 thùng các tông chất đầy pháo nổ

VOV.VN - Khi “khám” chiếc xe, tổ công tác phát hiện có 15 thùng các tông chứa đầy pháo nổ với tổng trọng lượng gần 250 kg.