Từ khóa tìm kiếm: hút khách du lịch

Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch
Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch

VOV.VN-Những hộp thư trên đường phố Đài Loan (Trung Quốc) nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch.

Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch

Hộp thư nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor hút khách du lịch

VOV.VN-Những hộp thư trên đường phố Đài Loan (Trung Quốc) nghiêng ngả vì siêu bão Souldelor trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch.