Từ khóa tìm kiếm: hệ sinh thái số

Ra mắt SmartBanking thế hệ mới cùng hệ sinh thái số lớn và toàn diện nhất
Ra mắt SmartBanking thế hệ mới cùng hệ sinh thái số lớn và toàn diện nhất

VOV.VN - Trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng 4.0, BIDV đã chính thức ra mắt SmartBanking thế hệ mới ưu tiên tối đa trải nghiệm.

Ra mắt SmartBanking thế hệ mới cùng hệ sinh thái số lớn và toàn diện nhất

Ra mắt SmartBanking thế hệ mới cùng hệ sinh thái số lớn và toàn diện nhất

VOV.VN - Trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng 4.0, BIDV đã chính thức ra mắt SmartBanking thế hệ mới ưu tiên tối đa trải nghiệm.

Dữ liệu và con người - đối tượng nào sẽ làm chủ?
Dữ liệu và con người - đối tượng nào sẽ làm chủ?

VOV.VN - Dữ liệu xuất hiện xung quanh con người và cho thấy rất nhiều điều về con người, trong khi bản thân con người lại không hiểu nhiều về dữ liệu.

Dữ liệu và con người - đối tượng nào sẽ làm chủ?

Dữ liệu và con người - đối tượng nào sẽ làm chủ?

VOV.VN - Dữ liệu xuất hiện xung quanh con người và cho thấy rất nhiều điều về con người, trong khi bản thân con người lại không hiểu nhiều về dữ liệu.

“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?
“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?

VOV.VN - Việt Nam phải xây dựng một "luật chơi" công bằng, bình đẳng, với hiệu lực đủ mạnh để tất cả các "người chơi" trong hệ sinh thái số đều phải tuân thủ.

“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?

“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?

VOV.VN - Việt Nam phải xây dựng một "luật chơi" công bằng, bình đẳng, với hiệu lực đủ mạnh để tất cả các "người chơi" trong hệ sinh thái số đều phải tuân thủ.

Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ
Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ

VOV.VN - Việt Nam hướng đến xây dựng hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số do người Việt tự phát triển và làm chủ.

Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ

Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ

VOV.VN - Việt Nam hướng đến xây dựng hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số do người Việt tự phát triển và làm chủ.