Từ khóa tìm kiếm: hộ chiếu điện tử

Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”
Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”

VOV.VN - Theo đại biểu, nên quy định khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay", khoảng 3-5 USD/người.

Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”

Đề xuất công dân mỗi lần xuất cảnh phải đóng “phí chia tay”

VOV.VN - Theo đại biểu, nên quy định khi công dân ra nước ngoài thì có trách nhiệm đóng góp một khoản tiền gọi là “phí chia tay", khoảng 3-5 USD/người.