Từ khóa tìm kiếm: lá thuốc nam

Người Dao “hô biến” lá thuốc nam thành hàng hóa
Người Dao “hô biến” lá thuốc nam thành hàng hóa

VOV.VN - Những dược liệu truyền thống của người Dao ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) được chính đồng bào bảo tồn, bước đầu phát triển thành sản phẩm hàng hóa.

Người Dao “hô biến” lá thuốc nam thành hàng hóa

Người Dao “hô biến” lá thuốc nam thành hàng hóa

VOV.VN - Những dược liệu truyền thống của người Dao ở Hoành Bồ (Quảng Ninh) được chính đồng bào bảo tồn, bước đầu phát triển thành sản phẩm hàng hóa.