Từ khóa tìm kiếm: mang súng AK đi giải quyết mâu thuẫn

TP.HCM: Nam thanh niên xách súng AK đi giải quyết mâu thuẫn
TP.HCM: Nam thanh niên xách súng AK đi giải quyết mâu thuẫn

Giữa đêm, nam thanh niên xách súng AK cùng đồng bọn đi giải quyết mâu thuẫn. Do đối thủ đông hơn, đối tượng phải nổ hai phát súng chỉ thiên, rồi tẩu thoát.

TP.HCM: Nam thanh niên xách súng AK đi giải quyết mâu thuẫn

TP.HCM: Nam thanh niên xách súng AK đi giải quyết mâu thuẫn

Giữa đêm, nam thanh niên xách súng AK cùng đồng bọn đi giải quyết mâu thuẫn. Do đối thủ đông hơn, đối tượng phải nổ hai phát súng chỉ thiên, rồi tẩu thoát.