Từ khóa tìm kiếm: miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc?
Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc?

VOV.VN - Do bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu đồng thời đã có quyết định bổ nhiệm vị trí mới nên Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc?

Vì sao miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế khi nhiệm kỳ chưa kết thúc?

VOV.VN - Do bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu đồng thời đã có quyết định bổ nhiệm vị trí mới nên Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.