Từ khóa tìm kiếm: môn học bắt buộc

Học sinh sẽ chọn môn học trong chương trình GDPT mới như thế nào?
Học sinh sẽ chọn môn học trong chương trình GDPT mới như thế nào?

VOV.VN -Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh THPT sẽ học 7 môn học bắt buộc và 5 môn lựa chọn bắt buộc.

Học sinh sẽ chọn môn học trong chương trình GDPT mới như thế nào?

Học sinh sẽ chọn môn học trong chương trình GDPT mới như thế nào?

VOV.VN -Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh THPT sẽ học 7 môn học bắt buộc và 5 môn lựa chọn bắt buộc.

Bộ GD công bố chi tiết các môn học chương trình giáo dục phổ thông mới
Bộ GD công bố chi tiết các môn học chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Ở cấp Tiểu học xuất hiện môn học mới là Tin học và Công nghệ; Tin học là môn bắt buộc ở cấp THCS. Hoạt động trải nghiệm là chương trình bắt buộc...

Bộ GD công bố chi tiết các môn học chương trình giáo dục phổ thông mới

Bộ GD công bố chi tiết các môn học chương trình giáo dục phổ thông mới

VOV.VN - Ở cấp Tiểu học xuất hiện môn học mới là Tin học và Công nghệ; Tin học là môn bắt buộc ở cấp THCS. Hoạt động trải nghiệm là chương trình bắt buộc...

Tranh luận về quy định “bơi là môn học bắt buộc“
Tranh luận về quy định “bơi là môn học bắt buộc“

VOV.VN -Nếu quy định môn bơi là môn học bắt buộc sẽ tạo áp lực, khó khăn về ngân sách đầu tư, đồng thời tạo gánh nặng đối với gia đình, học sinh.

Tranh luận về quy định “bơi là môn học bắt buộc“

Tranh luận về quy định “bơi là môn học bắt buộc“

VOV.VN -Nếu quy định môn bơi là môn học bắt buộc sẽ tạo áp lực, khó khăn về ngân sách đầu tư, đồng thời tạo gánh nặng đối với gia đình, học sinh.

Tích hợp môn Lịch sử: Ghép nối, chắp vá tùy tiện là sai lầm lớn
Tích hợp môn Lịch sử: Ghép nối, chắp vá tùy tiện là sai lầm lớn

VOV.VN -Môn Lịch sử không thể bị ghép nối, chắp vá một cách tùy tiện. Môn học này chỉ có thể đứng độc lập, không thể lồng ghép với môn học khác.

Tích hợp môn Lịch sử: Ghép nối, chắp vá tùy tiện là sai lầm lớn

Tích hợp môn Lịch sử: Ghép nối, chắp vá tùy tiện là sai lầm lớn

VOV.VN -Môn Lịch sử không thể bị ghép nối, chắp vá một cách tùy tiện. Môn học này chỉ có thể đứng độc lập, không thể lồng ghép với môn học khác.