Từ khóa tìm kiếm: máy cấy lúa

Thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa
Thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa

VOV.VN - Ứng dụng mạ khay, máy cấy lúa tiết kiệm chi phí và tăng năng suất so với gieo cấy truyền thống.

Thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa

Thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa

VOV.VN - Ứng dụng mạ khay, máy cấy lúa tiết kiệm chi phí và tăng năng suất so với gieo cấy truyền thống.

Anh nông dân Thái Bình chế tạo máy cấy lúa không động cơ  ​
Anh nông dân Thái Bình chế tạo máy cấy lúa không động cơ ​

VOV.VN - Máy cấy do anh Trần Đại Nghĩa chế tạo ra còn đơn giản, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế, giảm sức lao động cho nông dân.  

Anh nông dân Thái Bình chế tạo máy cấy lúa không động cơ  ​

Anh nông dân Thái Bình chế tạo máy cấy lúa không động cơ ​

VOV.VN - Máy cấy do anh Trần Đại Nghĩa chế tạo ra còn đơn giản, nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế, giảm sức lao động cho nông dân.