Từ khóa tìm kiếm: ngỡ ngàng về Hong Kong

Ảnh đẹp ấn tượng ngỡ ngàng về Hong Kong - “Hòn ngọc Viễn Đông”
Ảnh đẹp ấn tượng ngỡ ngàng về Hong Kong - “Hòn ngọc Viễn Đông”

VOV.VN - Hong Kong không chỉ là thành phố hiện đại mà còn có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, với 40% đất đai là dành cho công viên và khu bảo tồn thiên nhiên.

Ảnh đẹp ấn tượng ngỡ ngàng về Hong Kong - “Hòn ngọc Viễn Đông”

Ảnh đẹp ấn tượng ngỡ ngàng về Hong Kong - “Hòn ngọc Viễn Đông”

VOV.VN - Hong Kong không chỉ là thành phố hiện đại mà còn có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, với 40% đất đai là dành cho công viên và khu bảo tồn thiên nhiên.