Từ khóa tìm kiếm: nhặt được tiền

Vụ nhặt được 5 triệu yên: Nhật Bản đồng ý đổi lại 1 triệu yên rách
Vụ nhặt được 5 triệu yên: Nhật Bản đồng ý đổi lại 1 triệu yên rách

Dự kiến trong khoảng 1 tháng, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng sẽ nhận được số tiền 1 triệu yên rách này.

Vụ nhặt được 5 triệu yên: Nhật Bản đồng ý đổi lại 1 triệu yên rách

Vụ nhặt được 5 triệu yên: Nhật Bản đồng ý đổi lại 1 triệu yên rách

Dự kiến trong khoảng 1 tháng, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng sẽ nhận được số tiền 1 triệu yên rách này.