Từ khóa tìm kiếm: nhớ ơn Vua Hùng

Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dù chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL) nhưng lượng người đi trảy hội không đông như dự kiến.

Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Toàn cảnh Đền Hùng trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Dù chỉ còn 1 ngày nữa sẽ đến Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL) nhưng lượng người đi trảy hội không đông như dự kiến.