Từ khóa tìm kiếm: nới lỏng giãn cách công sở trường học doanh nghiệp phòng chống covid-19

Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội thận trọng và an toàn
Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội thận trọng và an toàn

VOV.VN - Cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, chu đáo.

Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội thận trọng và an toàn

Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội thận trọng và an toàn

VOV.VN - Cơ quan, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, chu đáo.