Từ khóa tìm kiếm: sản lượng nông nghiệp

“Không cải thiện chế biến, câu chuyện được mùa mất giá luôn xảy ra”
“Không cải thiện chế biến, câu chuyện được mùa mất giá luôn xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nếu không tập trung cải thiện khâu chế biến, không thể dập được tình trạng “hôm nay được, mai mất”

“Không cải thiện chế biến, câu chuyện được mùa mất giá luôn xảy ra”

“Không cải thiện chế biến, câu chuyện được mùa mất giá luôn xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, nếu không tập trung cải thiện khâu chế biến, không thể dập được tình trạng “hôm nay được, mai mất”