Từ khóa tìm kiếm: sạc điện thoại dự phòng

Nam thanh niên phải cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc
Nam thanh niên phải cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc

VOV.VN - Vừa sử dụng điện thoại cắm sạc dự phòng, nam thanh niên đã phải cắt cụt tay do điện thoại bất ngờ phát nổ. 

Nam thanh niên phải cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc

Nam thanh niên phải cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc

VOV.VN - Vừa sử dụng điện thoại cắm sạc dự phòng, nam thanh niên đã phải cắt cụt tay do điện thoại bất ngờ phát nổ.