Từ khóa tìm kiếm: sách trắng Bộ Quốc phòng

“Sách trắng Quốc phòng góp phần xây dựng lòng tin, minh bạch hóa“
“Sách trắng Quốc phòng góp phần xây dựng lòng tin, minh bạch hóa“

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Sách trắng Quốc phòng 2019 là một tài liệu để toàn dân tiếp cận với đường lối trong xây dựng quốc phòng. 

“Sách trắng Quốc phòng góp phần xây dựng lòng tin, minh bạch hóa“

“Sách trắng Quốc phòng góp phần xây dựng lòng tin, minh bạch hóa“

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh Sách trắng Quốc phòng 2019 là một tài liệu để toàn dân tiếp cận với đường lối trong xây dựng quốc phòng. 

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019: Hòa bình và tự vệ

VOV.VN - Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Nhật Bản lo ngại các nước láng giếng tăng cường binh lực
Nhật Bản lo ngại các nước láng giếng tăng cường binh lực

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã lớn gấp 3 lần ngân sách quốc phòng Nhật Bản.

Nhật Bản lo ngại các nước láng giếng tăng cường binh lực

Nhật Bản lo ngại các nước láng giếng tăng cường binh lực

VOV.VN - Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã lớn gấp 3 lần ngân sách quốc phòng Nhật Bản.