Từ khóa tìm kiếm: sáp nhập xã phường

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?
Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Quảng Trị, 500 cán bộ dôi dư về đâu?

VOV.VN - Hàng trăm cán bộ, người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và nảy sinh những tâm tư.

Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu
Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu

VOV.VN - Do tính chất đặc thù nên TP Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ chưa triển khai việc sáp nhập các xã, phường trong đợt này.

Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu

Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu

VOV.VN - Do tính chất đặc thù nên TP Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ chưa triển khai việc sáp nhập các xã, phường trong đợt này.