Từ khóa tìm kiếm: phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long

“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“
“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“

VOV.VN - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, phát biểu Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long không thể chấp nhận.

“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“

“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“

VOV.VN - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, phát biểu Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long không thể chấp nhận.

Phát ngôn của Thủ tướng Singapore sai sự thật, thiếu tôn trọng nạn nhân của Khmer Đỏ
Phát ngôn của Thủ tướng Singapore sai sự thật, thiếu tôn trọng nạn nhân của Khmer Đỏ

VOV.VN - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này khi nói về phát ngôn Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Phát ngôn của Thủ tướng Singapore sai sự thật, thiếu tôn trọng nạn nhân của Khmer Đỏ

Phát ngôn của Thủ tướng Singapore sai sự thật, thiếu tôn trọng nạn nhân của Khmer Đỏ

VOV.VN - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh điều này khi nói về phát ngôn Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long.