Từ khóa tìm kiếm: quy hoạch bền vững

Dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường mới - xướng tên Bảo Lộc
Dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường mới - xướng tên Bảo Lộc

VOV.VN -Quỹ đất trung tâm thu hẹp, thị trường tại thành phố lớn chững lại, đất vùng ven và các thành phố trẻ lên ngôi, đặc biệt những dự án có sổ riêng từng lô.

Dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường mới - xướng tên Bảo Lộc

Dịch chuyển dòng tiền vào các thị trường mới - xướng tên Bảo Lộc

VOV.VN -Quỹ đất trung tâm thu hẹp, thị trường tại thành phố lớn chững lại, đất vùng ven và các thành phố trẻ lên ngôi, đặc biệt những dự án có sổ riêng từng lô.