Từ khóa tìm kiếm: quản lý rừng

Sẽ có hệ thống thông tin hiện đại để quản lý, bảo vệ rừng
Sẽ có hệ thống thông tin hiện đại để quản lý, bảo vệ rừng

VOV.VN -Cơ sở dữ liệu đầy đủ về rừng tại Việt Nam sẽ được số hóa bằng hệ thống thông tin hiện đại nhất thế giới nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Phần Lan.

Sẽ có hệ thống thông tin hiện đại để quản lý, bảo vệ rừng

Sẽ có hệ thống thông tin hiện đại để quản lý, bảo vệ rừng

VOV.VN -Cơ sở dữ liệu đầy đủ về rừng tại Việt Nam sẽ được số hóa bằng hệ thống thông tin hiện đại nhất thế giới nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Phần Lan.