Từ khóa tìm kiếm: tháng lễ Ramadan trên toàn cầu

Vẻ sùng kính của người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan trên toàn cầu
Vẻ sùng kính của người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan trên toàn cầu

VOV.VN - Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo kiêng ăn uống khi mặt trời chưa lặn. Thời gian đó còn họ tham gia nhiều lần cầu nguyện với vẻ sùng kính đặc biệt.

Vẻ sùng kính của người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan trên toàn cầu

Vẻ sùng kính của người Hồi giáo trong tháng lễ Ramadan trên toàn cầu

VOV.VN - Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo kiêng ăn uống khi mặt trời chưa lặn. Thời gian đó còn họ tham gia nhiều lần cầu nguyện với vẻ sùng kính đặc biệt.