Từ khóa tìm kiếm: thời tiết năm 2021

Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại
Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại

VOV.VN - Theo các chuyên gia, năm 2021 bão sẽ đến sớm, nhiệt độ từ xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng không xuất hiện rét đậm, rét hại.

Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại

Năm 2021: Bão đến sớm, nhiệt độ cao, ít xuất hiện rét đậm rét hại

VOV.VN - Theo các chuyên gia, năm 2021 bão sẽ đến sớm, nhiệt độ từ xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, khả năng không xuất hiện rét đậm, rét hại.