Từ khóa tìm kiếm: thẻ ghi nợ được thấu chi

Từ 15 tuổi được phép mở thẻ ngân hàng
Từ 15 tuổi được phép mở thẻ ngân hàng

VOV.VN - Việc cho phép trẻ đủ 15 tuổi được mở các loại thẻ ngân hàng sẽ giúp mở rộng đối tượng sở hữu thẻ ngân hàng.

Từ 15 tuổi được phép mở thẻ ngân hàng

Từ 15 tuổi được phép mở thẻ ngân hàng

VOV.VN - Việc cho phép trẻ đủ 15 tuổi được mở các loại thẻ ngân hàng sẽ giúp mở rộng đối tượng sở hữu thẻ ngân hàng.