Từ khóa tìm kiếm: tàu Hằng Nga 5

Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái đất an toàn
Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái đất an toàn

VOV.VN - Tàu thám hiểm Mặt trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã đáp xuống Trái đất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ mang mẫu vật từ Mặt trăng trở về Trái đất.

Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái đất an toàn

Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái đất an toàn

VOV.VN - Tàu thám hiểm Mặt trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã đáp xuống Trái đất an toàn, hoàn thành nhiệm vụ mang mẫu vật từ Mặt trăng trở về Trái đất.

Trung Quốc phóng thành công tàu Hằng Nga 5
Trung Quốc phóng thành công tàu Hằng Nga 5

VOV.VN - Tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5 sẽ thực hiện thu thập các mẫu vật trên Mặt Trăng và quay trở lại Trái đất.

Trung Quốc phóng thành công tàu Hằng Nga 5

Trung Quốc phóng thành công tàu Hằng Nga 5

VOV.VN - Tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5 sẽ thực hiện thu thập các mẫu vật trên Mặt Trăng và quay trở lại Trái đất.

Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng
Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu Hằng Nga 5 sẽ là con tàu đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc lên Mặt Trăng thu thập các mẫu đất hoặc đá và đưa trở về Trái Đất.

Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu Hằng Nga 5 sẽ là con tàu đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc lên Mặt Trăng thu thập các mẫu đất hoặc đá và đưa trở về Trái Đất.

Trung Quốc đưa tàu Hằng Nga 5 đến bãi phóng
Trung Quốc đưa tàu Hằng Nga 5 đến bãi phóng

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, Trung Quốc đã chính thức chuẩn bị phóng tàu Hằng Nga 5 lên Mặt Trăng vào cuối tháng này.

Trung Quốc đưa tàu Hằng Nga 5 đến bãi phóng

Trung Quốc đưa tàu Hằng Nga 5 đến bãi phóng

VOV.VN - Sau nhiều lần trì hoãn, Trung Quốc đã chính thức chuẩn bị phóng tàu Hằng Nga 5 lên Mặt Trăng vào cuối tháng này.