Từ khóa tìm kiếm: xây hầm giấu ma túy

Nghệ An: Bắt “ông trùm” xây hầm ngầm, sắm súng đạn để buôn ma túy
Nghệ An: Bắt “ông trùm” xây hầm ngầm, sắm súng đạn để buôn ma túy

Dân xây hầm trong nhà làm nơi cất giấu ma túy và cho con nghiện sử dụng thuốc. Y còn sắm vũ khí, quy tụ đàn em chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Nghệ An: Bắt “ông trùm” xây hầm ngầm, sắm súng đạn để buôn ma túy

Nghệ An: Bắt “ông trùm” xây hầm ngầm, sắm súng đạn để buôn ma túy

Dân xây hầm trong nhà làm nơi cất giấu ma túy và cho con nghiện sử dụng thuốc. Y còn sắm vũ khí, quy tụ đàn em chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.