Từ khóa tìm kiếm: xử phạt xe lấn làn BRT

Ngày thứ 2 xử phạt lấn làn BRT: Nhiều người vẫn cố tình vi phạm
Ngày thứ 2 xử phạt lấn làn BRT: Nhiều người vẫn cố tình vi phạm

VOV.VN - Lượng người vi phạm trong ngày thứ 2 xử phạt phương tiện lấn làn BRT đã giảm đáng kể nhưng cũng có trường hợp phóng xe bỏ chạy.

Ngày thứ 2 xử phạt lấn làn BRT: Nhiều người vẫn cố tình vi phạm

Ngày thứ 2 xử phạt lấn làn BRT: Nhiều người vẫn cố tình vi phạm

VOV.VN - Lượng người vi phạm trong ngày thứ 2 xử phạt phương tiện lấn làn BRT đã giảm đáng kể nhưng cũng có trường hợp phóng xe bỏ chạy.