Từ khóa tìm kiếm: ô tô thông minh

Ô tô có khả năng đi bộ - Phương tiện của tương lai
Ô tô có khả năng đi bộ - Phương tiện của tương lai

VOV.VN - Công nghệ thiết kế dựa trên thuật toán của Autodesk giúp Hyundai Motor tạo nên những chiếc ô tô có khả năng đi bộ trong tương lai.

Ô tô có khả năng đi bộ - Phương tiện của tương lai

Ô tô có khả năng đi bộ - Phương tiện của tương lai

VOV.VN - Công nghệ thiết kế dựa trên thuật toán của Autodesk giúp Hyundai Motor tạo nên những chiếc ô tô có khả năng đi bộ trong tương lai.