Từ khóa tìm kiếm: ông Võ Xuân Tuyến

Cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường, hiệu trưởng bị giáng chức
Cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường, hiệu trưởng bị giáng chức

VOV.VN - Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông Võ Xuân Tuyến đã cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa cho học sinh khi thực hiện đề án sữa học đường.

Cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường, hiệu trưởng bị giáng chức

Cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường, hiệu trưởng bị giáng chức

VOV.VN - Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông Võ Xuân Tuyến đã cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa cho học sinh khi thực hiện đề án sữa học đường.