Từ khóa tìm kiếm: đào tạo hướng dẫn viên du lịch

Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm
Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, mỗi năm thành phố cần bổ sung thêm từ 5.000 đến 5.500 lao động cho ngành du lịch.  

Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm

Đà Nẵng thiếu hơn 5.000 lao động trong ngành du lịch mỗi năm

VOV.VN - Theo thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, mỗi năm thành phố cần bổ sung thêm từ 5.000 đến 5.500 lao động cho ngành du lịch.