Từ khóa tìm kiếm: đánh bắt chế bến

Mùa nước nổi về nhớ bông điên điển, nhớ mùa cá linh
Mùa nước nổi về nhớ bông điên điển, nhớ mùa cá linh

VOV.VN - Ngư dân ở các tỉnh đầu nguồn đang tất bật đánh bắt cá linh - một đặc sản nổi tiếng của Nam bộ trong mùa nước nổi.

Mùa nước nổi về nhớ bông điên điển, nhớ mùa cá linh

Mùa nước nổi về nhớ bông điên điển, nhớ mùa cá linh

VOV.VN - Ngư dân ở các tỉnh đầu nguồn đang tất bật đánh bắt cá linh - một đặc sản nổi tiếng của Nam bộ trong mùa nước nổi.