Từ khóa tìm kiếm: đánh giá cán bộ.

Dịch Covid-19 - “Bộ lọc” thực chất để đánh giá cán bộ
Dịch Covid-19 - “Bộ lọc” thực chất để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Cán bộ nào có tâm, có tầm, cán bộ nào vì việc riêng mà lơ là việc chung sẽ được bộc lộ rõ nhất, sinh động nhất từ thực tiễn phòng chống dịch hiện nay.

Dịch Covid-19 - “Bộ lọc” thực chất để đánh giá cán bộ

Dịch Covid-19 - “Bộ lọc” thực chất để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Cán bộ nào có tâm, có tầm, cán bộ nào vì việc riêng mà lơ là việc chung sẽ được bộc lộ rõ nhất, sinh động nhất từ thực tiễn phòng chống dịch hiện nay.

“Lợi ích nhóm” tạo ra bất công trong đánh giá cán bộ công chức
“Lợi ích nhóm” tạo ra bất công trong đánh giá cán bộ công chức

VOV.VN -“Lợi ích nhóm” là con đường dẫn đến sự mất đoàn kết nội bộ, tạo ra bất công trong việc nhận xét một con người, trong việc định giá những giá trị của công việc

“Lợi ích nhóm” tạo ra bất công trong đánh giá cán bộ công chức

“Lợi ích nhóm” tạo ra bất công trong đánh giá cán bộ công chức

VOV.VN -“Lợi ích nhóm” là con đường dẫn đến sự mất đoàn kết nội bộ, tạo ra bất công trong việc nhận xét một con người, trong việc định giá những giá trị của công việc

Đánh giá cán bộ: Hay nhìn vào “chứng tật”, không ghi nhận đồng nghiệp
Đánh giá cán bộ: Hay nhìn vào “chứng tật”, không ghi nhận đồng nghiệp

VOV.VN - Đánh giá cán bộ, công chức phải khách quan quá trình phấn đấu, nhìn nhận toàn diện cả tài và đức, ưu và nhược, tôn trọng những đặc điểm cá nhân của họ  

Đánh giá cán bộ: Hay nhìn vào “chứng tật”, không ghi nhận đồng nghiệp

Đánh giá cán bộ: Hay nhìn vào “chứng tật”, không ghi nhận đồng nghiệp

VOV.VN - Đánh giá cán bộ, công chức phải khách quan quá trình phấn đấu, nhìn nhận toàn diện cả tài và đức, ưu và nhược, tôn trọng những đặc điểm cá nhân của họ  

Nguyên Bí thư Hà Giang “trăn trở” chuyện “gia đình làm quan“
Nguyên Bí thư Hà Giang “trăn trở” chuyện “gia đình làm quan“

VOV.VN -Ông Triệu Tài Vinh: "Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó nhưng không phải không có cách làm và có mạnh dạn làm hay không" 

Nguyên Bí thư Hà Giang “trăn trở” chuyện “gia đình làm quan“

Nguyên Bí thư Hà Giang “trăn trở” chuyện “gia đình làm quan“

VOV.VN -Ông Triệu Tài Vinh: "Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó nhưng không phải không có cách làm và có mạnh dạn làm hay không" 

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm
Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm

VOV.VN - Đánh giá cán bộ là việc khó nhưng không phải không làm được nếu tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ này một cách khách quan, trung thực, công tâm.

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm

Lựa chọn nhân sự khóa XIII: Việc đánh giá cán bộ phải hết sức công tâm

VOV.VN - Đánh giá cán bộ là việc khó nhưng không phải không làm được nếu tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ này một cách khách quan, trung thực, công tâm.

“Đánh giá cán bộ kiểu thân quen thì lấy đâu ra đội ngũ tốt”
“Đánh giá cán bộ kiểu thân quen thì lấy đâu ra đội ngũ tốt”

VOV.VN -Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng, đánh giá cán bộ không đúng, vì thân quen, “con ông cháu cha” thì không bao giờ có được đội ngũ cán bộ tốt. 

“Đánh giá cán bộ kiểu thân quen thì lấy đâu ra đội ngũ tốt”

“Đánh giá cán bộ kiểu thân quen thì lấy đâu ra đội ngũ tốt”

VOV.VN -Ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng, đánh giá cán bộ không đúng, vì thân quen, “con ông cháu cha” thì không bao giờ có được đội ngũ cán bộ tốt. 

Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp, cán bộ hãy soi lại mình
Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp, cán bộ hãy soi lại mình

VOV.VN - Phải xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thước đo và động lực để người lấy phiếu tín nhiệm nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp, cán bộ hãy soi lại mình

Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp, cán bộ hãy soi lại mình

VOV.VN - Phải xem kết quả lấy phiếu tín nhiệm là thước đo và động lực để người lấy phiếu tín nhiệm nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ
Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

Lấy phiếu tín nhiệm không phải để “hạ ngay” cán bộ

VOV.VN -Việc lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay, mà có tính chất răn đe, ngăn ngừa, giáo dục, cảnh tỉnh là chính.

Cần những chế tài thật chặt chứ không chỉ hô hào nêu gương chung chung
Cần những chế tài thật chặt chứ không chỉ hô hào nêu gương chung chung

VOV.VN - Cần những chế tài thật cụ thể và khả thi để có thể giám sát, đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên, không thể hô hào nêu gương một cách chung chung.

Cần những chế tài thật chặt chứ không chỉ hô hào nêu gương chung chung

Cần những chế tài thật chặt chứ không chỉ hô hào nêu gương chung chung

VOV.VN - Cần những chế tài thật cụ thể và khả thi để có thể giám sát, đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên, không thể hô hào nêu gương một cách chung chung.

Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái
Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

VOV.VN - Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”

Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

Người được lấy phiếu tín nhiệm tự kiểm điểm về biểu hiện suy thoái

VOV.VN - Báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm có nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”