Từ khóa tìm kiếm: đô thị hóa tăng gánh nặng cho phụ nữ

Đô thị hóa làm tăng gánh nặng đối với phụ nữ
Đô thị hóa làm tăng gánh nặng đối với phụ nữ

VOV.VN -Đô thị hóa có thể làm tăng gánh nặng đối với phụ nữ và buộc họ phải đánh đổi giữa công việc nội trợ và đi làm để tăng thu nhập cho gia đình.

Đô thị hóa làm tăng gánh nặng đối với phụ nữ

Đô thị hóa làm tăng gánh nặng đối với phụ nữ

VOV.VN -Đô thị hóa có thể làm tăng gánh nặng đối với phụ nữ và buộc họ phải đánh đổi giữa công việc nội trợ và đi làm để tăng thu nhập cho gia đình.