Từ khóa tìm kiếm: động thực vật hoang dã

Săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã đang gây ra đợt tuyệt chủng lần thứ 6
Săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã đang gây ra đợt tuyệt chủng lần thứ 6

VOV.VN - Săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã làm suy giảm đa dạng sinh học, gây ra nguy cơ tạo nên đợt tuyệt chủng lần thứ 6, đe dọa đến sự tồn tại của loài người.

Săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã đang gây ra đợt tuyệt chủng lần thứ 6

Săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã đang gây ra đợt tuyệt chủng lần thứ 6

VOV.VN - Săn bắt, tiêu thụ động vật hoang dã làm suy giảm đa dạng sinh học, gây ra nguy cơ tạo nên đợt tuyệt chủng lần thứ 6, đe dọa đến sự tồn tại của loài người.

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ động vật hoang dã
Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ động vật hoang dã

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài những yêu cầu về mặt pháp lý thì công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong bảo vệ động vật hoang dã

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ động vật hoang dã

Truyền thông đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ động vật hoang dã

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng, ngoài những yêu cầu về mặt pháp lý thì công tác truyền thông đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong bảo vệ động vật hoang dã