VIB công bố báo cáo kiểm toán
VIB công bố báo cáo kiểm toán

VOV.VN - Năm 2016, được coi là một năm khá thành công cho VIB khi hầu hết các chỉ tiêu đặt ra tại đại hội cổ đông đều đạt kế hoạch.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close