Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?
Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?

VOV.VN -Người lao động trực tiếp mong muốn nghỉ đúng tuổi, được giải quyết tốt các chế độ. Những người làm quản lý, nghiên cứu… lại muốn kéo dài tuổi nghỉ hưu.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close