Thêm 700 MW điện hòa lưới quốc gia
Thêm 700 MW điện hòa lưới quốc gia

Theo EVN, việc hòa thêm các tổ máy điện trong tháng 9 cùng với việc khai thác tối đa các nhà máy thủy điện sẽ đảm bảo cấp điện cho miền Nam thời gian tới.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close