GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Không yêu xin đừng gây thương nhớ!
Không yêu xin đừng gây thương nhớ!

VOV.VN -Khi không yêu, xin đừng khiến đối phương cảm thấy mình có cơ hội, cũng đừng khiến họ rung động, bởi như vậy người kia sẽ tổn thương nhiều lắm.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_POPUP
Close