GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?
Anh- EU: Bên nào sẽ phải xuống thang?

VOV.VN - Một thỏa thuận giữa Anh và EU về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU rồi cũng sẽ được đưa ra, chỉ có điều, các bên sẽ chấp nhận nhượng bộ đến đâu.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close