GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Xử lý hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa
Xử lý hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 406-TB/UBKTTU về Kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP
Close