Xuân Hinh vào nhầm nhà gái góa chồng
Xuân Hinh vào nhầm nhà gái góa chồng

"Tôi giờ già rồi nên hay lẫn. Đấy, hồi dạo còn ở chung cư thi thoảng lại vào nhầm nhà người ta. Có hôm gõ nhầm cửa nhà một cô, may mà góa chồng không thì bị đánh cho tuốt xác" - Xuân Hinh tếu táo.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close