GM_PC_HOME_TOP_BANNER
"Ép" thanh toán qua ngân hàng
"Ép" thanh toán qua ngân hàng

Mua hàng online bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng hay ví điện tử, là đề xuất mới đưa ra của Bộ Tài chính tại Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

GM_PC_CATE_MIDDLE_1
GM_PC_CATE_MIDDLE_2
GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_2
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_RIGHT_7
GM_PC_HOME_BOTTOM
GM_PC_HOME_LEFT_FLOATING
GM_PC_HOME_RIGHT_FLOATING
GM_PC_HOME_POPUP