GM_PC_HOME_TOP_BANNER
Tài sản bất minh có dễ thu hồi?
Tài sản bất minh có dễ thu hồi?

VOV.VN -Những người phạm tội tham nhũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng tài sản của họ có thu hồi được không mới là điều quan trọng.

GM_PC_HOME_RIGHT_1
GM_PC_HOME_RIGHT_4
GM_PC_HOME_POPUP
Close