10 ngoại hành tinh kỳ lạ và độc đáo nhất bên ngoài hệ mặt trời
VOV.VN - Phải đến đầu những năm 1990, các nhà thiên văn học mới phát hiện ra một hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Kể từ năm 1995, danh sách các ngoại hành tinh được phát hiện gia tăng nhanh chóng. Dưới đây là 10 ngoại hành tinh kỳ lạ và đặc biệt nhất.