Dự đoán những hiểm họa tương lai đe dọa sự tồn vong của nhân loại
VOV.VN - Nhân loại đang đối mặt với ngày càng nhiều thách thức trong tương lai có thể đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của chính mình.