Hết hồn cá chép có khuôn mặt giống như người

Hết hồn với con cá chép có phần đầu giống như mặt người

VOV.VN - Các du khách ở Tây Nam Trung Quốc đã ghi lại được đoạn video con cá chép khá lớn có khuôn phần đầu như mặt người với mắt, mũi và miệng khá rõ.

Theo USA Today

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close