Những quốc gia là phao cứu sinh của nhân loại nếu đại dịch xảy ra

Những quốc gia là phao cứu sinh của nhân loại nếu đại dịch xảy ra

VOV.VN -Theo các nhà nghiên cứu, Australia có thể là nơi “tị nạn” tốt nhất vì nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm. Kế đến là New Zealand và Iceland.

Theo Amaze Lab

Cuộc sống Đó đây

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin tức Video mới nhất

GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close